0

Opći uvjeti poslovanja

 1. Općenito
  Opći uvjeti poslovanja su sastavljeni u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na temelju preporuke i međunarodnih kodova za e-poslovanje. S internet trgovinom Sensilab upravlja Softproject d.o.o.(internet trgovina), pružatelj usluge elektronskog poslovanja (trgovac).
  S registracijom u internet trgovinu posjetitelj dobiva korisničko ime koje je jednako imenu njegoce elektronske pošte te korisničku lozinku koju odabire sam korisnik. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno su povezani s unesenim podacima. Posjetitelj registracijom jamči da je punoljetna i poslovno sposobna osoba.
  S registracijom posjetitelj postaje korisnik i dobiva pravo kupnje. S kupnjom korisnik postaje kupac.
  Ovi opći uvjeti poslovanja definiraju prava i obveze posjetitelja, korisnika i kupca te poslovni odnos između trgovca te korisnika i kupca proizvoda iz ponude internet trgovine.
 2. Pristup informacijama
  Ponuđač se obvezuje kupcu uvijek osigurati slijedeće informacije:
  • korporativni identitet (ime i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, broj registra),
  • kontakt podatke koji omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, telefon),
  • osnovne karakteristike proizvoda ili usluge (uključujući i poslije-prodajne usluge i jamstva),
  • dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili uslugu koja se nudi na internet trgovini trebao bi biti dostupan u razumnom roku),
  • uvjeti isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način rada, mjesto i datum isporuke),
  • Sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno definirane i dodatni troškovi moraju biti prikazani,ili već uključuju poreze i troškove prijevoza,
  • način plaćanja i dostave,
  • vrijeme valjanosti ponude,
  • razdoblje unutar kojeg je moguće odustati od ugovora i uvjeti za povlačenje, i koliko kupca dođe vračanje proizvoda,
  • pojašnjenje procesa o pritužbi uključujući pojedinosti o kontakt osobi ili odjelu za kontakte s kupcima
 3. Ponuda proizvoda
  Zbog poslovanja putem interneta, ponuda online trgovine ažurira se u mijenja često i brzo. Rok dobave proizvoda na skladištu je tri (2-3) radna dana za poslove dostave na području RH, osim ako dostavljać na pojedinu adresu dostavi kasnije (pogledaj članak 10.). Svaki proizvod je dostupan u razumnom roku. Korisnik pri naruđbi proizvoda bira način preuzimanja proizvoda:
  • dostava poštom
 4. Načini plaćanja
  Usluga nudi sljedeće načine plaćanja:
  • gotovinom pri preuzimanju, te tada vrijedi cijena internet trgovine (pogledaj članak 5.)
  • avansnim plaćanjem na transakcijski račun Trgovca po ponudi/predračunu, tada vrijedi cijena internet trgovine
  Ponuđač je kupcu obvezan izdati račun.
  Narudžbenica je u elektronskom obliku spremljena na poslužitelju davatelja usluga.
 5. Cijene
  Internet cijena se odnosi na sve članove online trgovine. Član postaje svatko s registracijom u internet trgovinu. Sve cijene uključuju PDV, osim ako nije izričito napisano drugačije.Cijene ne sadrže troškove dostave. Cijene vrijede samo za elektronsku naruđbu proizvoda putem internet trgovine.
  Cijene su važeće u vrijeme ispunjavanja narudžbenice i imaju unaprijed određenu vrijednost. Cijene vrijede u slučaju plaćanja putem navedenih metoda plaćanja pod uvjetima gore. Unatoč naporima da se ažuriraju točni podaci, može se dogoditi da su informacije o cijeni netočne. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena rada promijenila tijekom obrade naloga, korisnicima će biti omogućeno ukidanje kupnje. Također će kupcima biti ponuđeno rješenje, koji će ići na obostrano zadovoljstvo.
  Ugovor o kupnji između davatelja i kupca je sklopljen u u trenutku kada davatelj potvrdi narudžbu (kupac prima e-poštu o statusu Reda potvrđena). Od tog trenutka, sve cijene i ostale uvjete su fiksne i primjenjuju se na davatelja usluga, kao i potrošača.
 6. Postupak kupnje
  6.1. Prihvat naruđbe
  Po zaprimanju naruđbe korisnik (kupac) od Trgovca putem elektronske pošte prima obavijest da je naruđba zaprimljena. U roku jednog sata od primanja poruke elektronskom poštom korisnik (kupac) ima pravo odustati od naruđbe bez posljedica. Osimotkaza naruđbe korisnik (kupac) može i promijeniti sadržaj naruđbe (količine ili vrstu proizvoda). Korisniku (kupcu) dostupna su na njegovom profilu iscrpni podaci o statusu i količini dotične naruđbe.
  6.2. Naruđba je potvrđena
  Ako korisnik (kupac) naruđbe ne povuće ili promijeni naruđbu, ista odlazi na daljnju obradu. Trgovac po prijemu naruđbu pregleda, provjeri dobavljivost naručenih proizvoda i naruđbu potvrđuje ili odbija ako postoji problem dobavljivosti proizvoda. Trgovac može zbog provjere podataka ili točnosti naruđbe kontaktirati korisnika (kupca) telefonskim putem. Po potvrdi naruđbe Trgovac obavještava korisnika (kupca) o predviđenom roku dostave. Kupoprodajni ugovor o kupnji naručenih proizvoda između Trgovca i korisnika (kupca) je u toj fazi kupnje zaključen (pogledaj točku 7.).
  6.3. Naruđba je otpremljena
  Trgovac u dogovorenom roku naručene proizvode priprema, prosljeđuje i o tome putem elektronske pošte obavještava korisnika (kupca). U elektroskoj pošti obavještava korisnika (kupca) također o politici vraćanja proizvoda te o kontaktima za pritužbe ili kašnjenja isporuke.
 7. Kupoprodajni ugovor
  Trgovac korisniku koji kupi proizvod iz internet trgovine izdaje račun u pisanom obliku , s raščlanjenim troškovima i pojašnjenjem o pravu otkaza kupnje proizvoda i njegovog povrata ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor pohranjen je na poslužitelju Trgovca i dostupna je korisniku (kupcu) u svakom trenutku u njegovo profilu. Kupoprodajni ugovor je napisan na hrvatskom jeziku.
 8. Pravo odustajanja od kupnje i vračanja proizvoda
  Korisnik (kupac) ima pravo da u roku od 15 dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda Trgovcu na kontaktnu e-mail adresu info@digital-life.si, pošalje poruku da odustaje od kupnje pri čemu nije potrebno navesti razlog odustajanja. Za povrat kupljenih proizvoda u roku za odustajanje od kupoprodajnog ugovora dovoljna j e poruka o doustajanju. Jedini trošak za korisnika (kupca) pri povratu proizvoda je trošak dostve Trgovcu.
  Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku 30 dana od naruđbe i obavijesti o odustajanju kupoprodajnog ugovora. Kupljene proizvode potrebno je vratiti neoštečene u originalnoj ambalaži i u nepromjenjenoj količini osim ako su proizvodi uništeni, bez ambalaže ili se njihova količina smanjila bez krivnje korisnika (kupca). Ako je paket kojim su stigli proizvodi do korisnika (kupca) fizički oštečen, u njemu manjka sadržaj i paket je otvoren, korisnik (kupac) treba započeti postupak reklamacije kod dostavljača paketa (pogledaj članak 15.) Mogućnost vraćanja proizvoda ne vrijedi za IT opremu, audio i video nosače ako je korisnik (kupac) otvorio sigurnosni pečat. Za vračene proizvode trgovac će korisniku (kupcu) također, akoje to moguće, najkasnije u roku od 30 dana od prijema proizvoda vratiti uplaćeni iznos ili darovni bon, ali se mogući promocijski popusti korisniku (kupcu) ne vraćaju. Vraćanje iznosa se korisniku (kupcu) vraćaju na njegov transakcijski račun, a darovni bon u obliku odobrenog kredita za buduću kupnju.
 9. Garancija
  Proizvodi imaju garanciju, ako je tako navedeno na jamstvu ili računu. Garancija vrijedi po uputama na garancijskom listu, te uz predočenje računa. Uvjeti jamstva su navedeni na garancijskom listu ili na računu. Garancijski rok je naveden na garancijskom listu ili na računu.
  Informacije o jamstvu nalaze se na stranici proizvoda. Ako nema informacije o jamstvu, proizvod nema jamstva ili potraživanje nije trenutno poznato. U tom slučaju, kupac može kontaktirati ponuđača koji će osigurati pravovremene informacije. Garanciju kupac može aktivirati s garancijskim listom ili računom. Proizvođač ili njegov ovlašteni servis dužan je popraviti ili zamjeniti proizvod u roku od 45 dana od dana prijema proizvoda na popravak ili ga promjeniti drugim jednako vrijednim proizvodom u neoštećenom stanju.
 10. Dostava Roba će biti poslana u dogovorenom roku od 7 radna dana nakon ispunjavanja narudžbenice (sukladno odredbama o isporuci, u slučaju da je roba na zalihi).
  Ako dobavljač nije mogućnosti ispuniti svoje obveze, jer roba nije dostupna, obavijestiti će o tome kupca. Naručeni proizvodi će biti isporučen ovisno o izboru kupca. Troškovi dostave se računaju po cjeniku dostave. U slučaju plaćanja pouzećem, korisnik (kupac) pri preuzimanju plaća proizvode i troškove dostave.
  U slučaju da Trgovac na vrijeme otpremi naručene proizvode, ali ih dostavljać ne dostavi u dogovorenom roku, Trgovac ne snosi krivnju za zakašnjenje. Isporuka će biti izvršena na adresu koju je korisnik naznačeno u registraciji ili narudžbenicu. U slučaju da u vrijeme isporuke nitko nije na adresi, dostavljač će ostaviti obavijest o dolasku pošiljke.
  Partner za dostavu je Hrvatska Pošta. Trgovac ima pravo izabrati drugu dostavnu službu ako će ona učinkovitije izvršavati dostavu.
 11. Sigurnost
  Trgovac upotrebljava tehnološka i organizacijska sredstva zazaštitu prijenosa i spremanje osobnih podataka te plaćanja. U tu svrhu upotrebljava se 128-bitni SSL certifikat, kojeg je izdala za to ovlaštena organizacija.
  Za sigurnost je odgovoran također i korisnik (kupac) na način da brine z asigurnost svog korisničkog imena i loznke te za programsku i antivirusnu zaštitusvog kompjutera.
 12. Sigurnost djece
  Trgovac u internet trgovini ne preuzima naruđbu od nekoga za koga sumnja da je dijete osim ako ima pismenu dozvolu roditelja ili staratelja. Trgovac ne nudi u internet trgovini dostup do proizvoda koji su štetni za djecu.
  Trgovac bez pismene dozvole roditelja ili skrbnika neće spremati nikakve osobne podatke od djece ili trečih osoba osim ako nisu dobiveni od roditelja ili skrbnika.
  Svaka komunikacija s djecom biti će primjerena njihovoj dobi i neće iskorištavati pomanjkanje iskustva i lojalnost djece.
 13. Politika zasebnosti
  Dio ovih općihuvjeta poslovanja je također Politika privatnosti, koja je dostupna ovdje.
 14. Mišljenja korisnika i ocjene proizvoda
  Mišljenja, komentari i ocjene proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji su dio funkcionalnosti internet trgovine i namijenjeni su korisničkoj zajednici.
  Trgovac ne odgovara za sadržaj mišljenja, komentara i ocjena proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji. Trgovac mišljenja, komentare i ocjene prije objave pregleda i odbaci ona koja su očite neistine, koja su uvredljiva, dovodi ostale posjetitelje i korsnike u zabludu, opscena ili po mišljenju Trgovca ne nude nikakvu korist. Trgovac ne odgovara za informacije u mišljenjima, komentarima i ocjenama te se odriču bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz tih informacija.
  S objavom mišljenja, komentara ili ocjena korisnik ili posjetitelj dozvoljava Trgovcu upotrebu ili objavu cijelog ili djelomičnog djela u svim elektronskim ili drugim medijima bez ograničenja vremenskog ili nekog drugog, ako su isti u poslovnom interesu Trgovca. To uključuje i objavu na oglasima ili druge vrste komunikacija. Autor mišljenja, komentara ili ocjene garantira da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisana mišljenja, komentare i ocjene te da ih besplatno i vremenski neograničeno prepušta Trgovcu.
 15. Pristanak
  Registracijom na on-line dućan slažete se da je tvrtka prikuplja informacije na način i za namjene opisane u ovoj izjavi.
 16. Komunikacija
  Korisnici usluga će biti kontaktirani putem komunikacije na daljinu samo ako korisnik to dozvoli. Korisnik može navesti u zahtjevu procesu.
  Oglasna elektronska pošta će sadržavati sljedeće elemente:
  • jasno i nedvosmisleno će biti označena kao reklama,
  • pošiljatelj će biti jasno viđen,
  • različitih akcije, promocije i druge marketinške tehnike, bit će označene kao takve. Također će navedeni uvjeti sudjelovanja u njima,
  • biti jasno izneseni na takav način da se može odjaviti primanje reklama i ukoliko,
  • korisnik ne želi neće primati reklamne poruke, dobavljač će to poštovati.
 17. Dužnost odgovornosti
  Trgovac se trudi kako bi se osigurala ažurnost i točnost informacija objavljenih na svojim stranicama. Unatoč tome, svojstva proizvoda, vrijeme isporuke ili cijene, mogu se promijeniti tako brzo da dobavljač ne uspije ispraviti podatke na Internetu pravovremeno. U tom slučaju će kupac biti obaviješten o promjenama i omogućiti ga da odustane od ugovora ili zamijeniti naručeni proizvod.
  Trgovac nije odgovoran za mišljenja o proizvodima napisanih od strane posjetitelja. Ponuditelj će prije objavljivanja mišljenja pregledati i odbiti one koji sadrže očite neistine, zabludu ali su uvredljive. Dobavljač nije odgovoran za informacije i mišljenja i oslobođen je bilo kakve odgovornosti koje proizlaze iz podataka u dokumentima.
  Iako dobavljač nastoji pružiti točne slike o prodajim artiklima, sve fotografije snimljene su simbolički. Fotografije ne jamče svojstva proizvoda.Trgovac od trenutka prijenosa pošiljke s naručenim proizvodima dostavljaču dalje ne odgovara za oštećenja, uništenje, gubitak, manjak sadržaja u pošiljci i otvaranje pošiljke. U navedenim primjerima korisnik (kupac) se mora obratiti dostavljaću i započeti postupak reklamacije. Trgovac će zajedno sa dostavljaćem učiniti sve da se reklamacija riješi u najkraćem roku.
 18. Pritužbe i sporovi
  Softproject d.o.o. poštuje postojeće zakone o zaštiti potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkoviti sustav rješavanja pritužbi i osobu zaduženu za kontakt s korisnicima putem elektronske pošte ili telefona. Korisnik (kupac) se može obratiti na e-mail adresu info@digital-life.si.
  Trgovac potvrđuje, u roku od pet radnih dana , da je primio pritužbu i javiti će kupcu koliko dugo će se raspravljati i informirani o proceduri.
  Trgovac je svjestan osnovne značajke potrošačkog spora, što se tiče sudskih sporova, te njegoveasimetrije između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova nastalih u rješavanju spora. To je jedna od glavnih prepreka za kupca da ne pokrene postupak pred sudom. Dakle, Trgovac traži najbolji način za rješavanje bilo kakvih nesuglasica mirnim putem.
  Svi eventualni sporovi rješavaju se putem hrvatskog materijalnog i procesnog prava, na sudu u Zagrebu. Svi odnosi i prava koji nisu obuhvaćeni ovi općim uvjetima poslovanja uređeni su Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o elektronskom tržišnom poslovanju i Zakonom o zaštiti potrošaća.
 19. Promjene u općim uvjetima poslovanja
  Trgovac u slučaju promjene općih uvjeta koji uređuju poslovanje internet trgovine, sigurnost podataka i druga područja koja su u vezi s poslovanjem internet trgovine Trgovca, i da u slučaju promjene poslovne politike mijenja ili dopunjuje Opće uvjete poslovanja će obavijestiti korisnike i posjetitelje na stranici www.digital-life.si . Sve promjene počinju vrijediti s istekom osam dnevnog roka od objave promjena ili dopuna. Ako je promjena nužna zbog usklađivanja s propisima i zakonima ona može početi biti punovažna i u kraćem roku.
  Korisnik koji se ne slaže s promjenama ili dopunama mora u roku od 8 dana otkazati svoju registraciju jer nakon 8 dana to više nije moguće. Otkaz registracije radi se tako da se Trgovcu pošalje pisana izjava o otkazu. 
  Želimo vam obilje pristupačnih i ugodnih kupnji na našoj internet trgovini!

 

© Digital-Life. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMoji podaci

Na web mjestu Digital-Life, osim obveznih kolačića, koristimo i analitičke i reklamne kolačiće, kao i kolačiće društvenih mreža.

Ako se slažete s ovim, kliknite gumb Potvrdi. Za detaljan opis i postavku upotrebe pojedinih kolačića kliknite gumb Postavke kolačića.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici Digital-Life
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.